JOIN OUR MAILING LIST     facebook    twitter    skype

Guest Impressions

ASIBUYELENI EMASIMINI

Umhlaba wonkana wembozwe yifu elimyama lokunyuka kwezinga lamanani okudla, ukushoda kokudla kanye nokuntenga kwezezimali. Ngakhoke thina njengoba singabantu baseMzansi, abayingxenye yomhlaba, nathi sithinteke kakhulu kulomshophi.


Njengozakwethu bakwamanye amazwe, kumele silindele okukhulu ekuntengeni kwezezimali. Kumele sifunde ukunciphisa ukuthenga nanoma yini, okusho ukuthi kumele sithenge lokho esikudingayo kuphela. Kufanele siyeke ingqondo “yokufuna” kepha sibe nengqondo yoku “dinga” kuphela.

Ukudliwa kwamakhaya kanye nezimoto sekwenyuke ngendlela ebabazisayo.

Kanti nokuthasisela lokhu kuntuleka kokudla yilokhukulahlekelwa yimisebenzi. Lithi elami bathini obabaMkhulu lapho belele khona sihlupheka kangaka, kodwa sinomhlaba ongaka esingazilimela kuwo. Asibuyeleni emasimini.

 

Leave a comment


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

GET CONNECTED WITH US       facebook       twitter      skype