JOIN OUR MAILING LIST     facebook    twitter    skype

Guest Impressions

Bhalisela uku Vota

Umphakathi wonkana wama-Muslim ase Mzansi Afrika ayanxuswa ukuba uphume ngobuningi bawo baye ukuyobhalisela ukuVota

I-Voti lakho lingenza umehluko omkhulu ekuthuthukseni isintu bese kuvikelaka namalungelo ethu wonkana.

Ukubhalisela ukuvota kuzobe kuyizinsuku ezimbili kuphela 8th and 9th November 2008

Shayela kulenombolo ukuze uthole kahle imininingwane ephelele

0800 11 8000

Manje!!

Leave a comment


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

GET CONNECTED WITH US       facebook       twitter      skype